Đề thi tuyển CV Hỗ trợ tín dụng - SHB Quảng Ninh (14/7/2013)

ĐỀ THI TUYỂN DỤNG

Vị trí: Chuyên viên Hỗ trợ tín dụng – SHB Quảng Ninh

Môn thi: Nghiệp vụ tín dụng

Ngày thi: 14-7-2013 / Thời gian làm bài: 90 phút

-==========o0o==========-
Trả lời các câu hỏi sau đây bằng cách chọn 1 đáp án đúng nhất và điền ĐÁP ÁN đúng vào PHIẾU LÀM BÀI THI (kèm theo), chi tiết xem trong file đính kèm

( PDF / 991Kb / 12 trang / 40 câu )
-LINK TẢI ĐỀ THI- (Click vào link download, chọn skip ads để vào link tải tài liệu, xin lỗi vì sự bất tiện này)
Nguồn: http://khongphaixoan.blogspot.com
SHARE

Phong Nguyen Van

  • Image
  • Image
  • Image
  • Image
  • Image